วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

My Profile

รูปภาพของฉัน
LL.M. (Chulalongkorn University) LL.B. (WITH FIRST CLASS HONOR) (CMU), THAI BARRISTER AT LAW, LAWYER LICENCE